Általános Szerződési Feltételek

Árak és információk

Minden feltüntetett ár tartalmazza az ÁFA-t, és a nyilvánvaló programozási és gépelési hibák függvénye. A képernyő minőségéből adódó színeltérésekért nem vállalunk felelősséget. Ha szállítási költséget számítunk fel, azt időben és a szerződéskötés előtt egyértelműen közöljük.

A szerződés teljesítése

Ezt időben és a szerződés megkötése előtt egyértelműen közöljük, hogy a szállítás hogyan és milyen határidőn belül fog megtörténni. A szállításnak minden esetben 30 napon belül meg kell történnie. Ha az áru nem áll rendelkezésre (megfelelő időben), erről Önt tájékoztatni kell. Ebben az esetben Ön elfogadhatja az új szállítási határidőt vagy a felajánlott alternatívát, vagy díjmentesen elállhat a szerződéstől.

Elállási jog

Miután a vásárló (vagy képviselője) átvette az árut, 30 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Használhatja a szabványos elállási formanyomtatványt (lásd az 1. függeléket), de nem köteles ezt megtenni. Az áru értékeléséhez kipróbálhatja azt egy fizikai üzletben. Ha az értékelés meghaladja az ehhez szükséges mértéket, az ebből eredő értékcsökkenésért Ön felel. Ha ennek eleget tesz, azonnal, 14 napon belül megkapja a vásárlás teljes összegét, beleértve a szállítási költségeket is. Az elállásról szóló értesítést követően a vásárlónak 14 napon belül vissza kell küldenie az árut. Az áru visszaküldésének közvetlen költségei az ügyfelet terhelik.

Fizetés

A fizetést a weboldalon feltüntetett megrendelési eljárás és fizetési mód szerint kell teljesíteni. Ha Ön nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, erről tájékoztatjuk Önt, és Önnek még 14 napja van arra, hogy fizetési kötelezettségének eleget tegyen. Ha Ön ezen a 14 napos határidőn belül sem teljesíti a fizetési kötelezettségét, akkor törvényes kamatokkal tartozik, és jogosultak vagyunk további bírósági behajtási költségeket felszámítani.

Jótállás és megfelelőség

Velünk szemben Önt törvényes jótállás illeti meg. Garantáljuk, hogy az áruk megfelelnek az Ön által elvárt specifikációknak és minőségi követelményeknek.

Reklamációk

Ha panasza van, kérjük, mielőbb értesítsen minket (lásd a fenti elérhetőségeket). Panaszát a lehető leggyorsabban kezeljük, és 14 napon belül konkrét választ kap.

Záró záradékok

Az Ön által választott joghatóság nem érinti a lakóhelye szerinti kötelező jog szerinti védelmet. Amennyiben a kötelező jog másként nem rendelkezik, a jelen szerződésből eredő valamennyi jogvitát a székhelyünk szerinti kerület illetékes bírósága előtt kell megindítani.

Paraxan
Logo
Elemek összehasonlítása
  • Összesen (0)
Összehasonlítás
0